Bc. Veronika Hlobilová

Bakalářská práce

Dusitany a dusičnany ve stravě - jejich negativa a pozitiva

Nitrites and nitrates in food - its positives and negatives
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pozitivními a negativními účinky dusičnanů a dusitanů na člověka a jeho zdraví. V teoretické části se zaměřuje na obecnou charakteristiku dusičnanů a dusitanů, na jejich výskyt a význam ve výživě člověka. Část praktická zahrnuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které zjišťuje informovanost respondentů o dusičnanech a dusitanech, jejich výskytu v potravinách a frekvenci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with positive and negative effects of nitrate and nitrite on human and his health. The theoretical part focuses on the general characteristic of nitrate and nitrite, on their wide variation in prevalence and importance in the human health. The practical part includes evaluation of the questionnaire survey. It finds out the knowledge of respondents about nitrate and nitrite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Bc. et Bc. Gabriela Janíčková
  • Oponent: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta