Mgr. Sylvie Pořická

Diplomová práce

Testy inteligence WISC III a PDW - subtesty Počty a Podobnosti ve vztahu ke školní úspěšnosti žáků školního věku

Intelligence Tests WISC III and PDW - Subtests Arithmetics and Similarities in Relation to School Achievement of Children in School Age
Anotace:
Předkládaná diplomová práce zkoumá vztah mezi výkony v subtestech Počty a Podobnosti testů PDW (Pražský dětský Wechsler) a české verze testu WISC III (Wechsler Intelligence scale for children III; revidovaná verze testu WISC, na jehož základě vznikl test PDW) u dětí školního věku. Test PDW se u nás používá k měření inteligence u dětí již 33 let, oproti tomu česká verze testu WISC III je metoda poměrně …více
Abstract:
The study focused on a relation between school achievement and standard scores in subtests Arithmetics and Similarities of intelligence tests PDW (Pražský dětský Wechsler) and czech version of WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children III, 3rd. edition standardized on czech population), whereas WISC III is revised version of PDW. Results showed, there was in our sample consisted of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Tatjana Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta