Bc. Andrea VODIČKOVÁ

Diplomová práce

Das Leben der Juden in der Region von Sedlčany während der nazistischen Okkupation

The life of Jews in the region Sedlčany during the Nazi occupation
Abstract:
The theme of the work is the life of the Jewish population during the Nazi occupation in region of Sedlčany. The main part of the text deals with the life of Jews in the region during the war period, emphasis is placed on their perception of life from different perspectives. The work focuses on restrictions on Jews issued by the German government, relations with other residents, Jewish businesses, …více
Abstract:
Das Thema der Diplomarbeit ist Leben der jüdischen Bevölkerung während der nazistischen Okkupation im Seltschaner Gebiet. Einen wesentlichen Teil des Textes bildet das Judenleben während des Zweiten Weltkrieges, die Betonung wird auf die Wahrnehmung von ihrem Leben aus verschiedenen Ansichten gelegt. Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Judenbeschränkung, die von deutscher Regierung aufgegeben …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VODIČKOVÁ, Andrea. Das Leben der Juden in der Region von Sedlčany während der nazistischen Okkupation. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/