Bc. Michal Riško, DiS.

Bachelor's thesis

Trestný čin a přestupek

Criminal offense and offense
Abstract:
Zaměření bakalářské práce směřuje do problematiky hmotně právního posouzení vztahu trestného činu a přestupku. Významná část práce je v souvislosti s vymezením základních kategorií, kterými jsou trestný čin a přestupek věnována též rozhodování o nich v souvislosti s používáním vybraných zásad trestního a přestupkového řízení. Tak jsou také zařazeny jednotlivé kapitoly. Po úvodu následují specifikace …more
Abstract:
The focus of the bachelor thesis is on the issue of material legal assessment of the relationship of the crime and offense. A significant part of the work is related to the definition of the basic categories, which are the crime and the offense, as well as the decision about them in connection with the use of selected principles of criminal and offense proceedings. Thus, the individual chapters are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2017
  • Supervisor: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Tomica

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration