Bc. Michal Riško, DiS.

Bakalářská práce

Trestný čin a přestupek

Criminal offense and offense
Anotace:
Zaměření bakalářské práce směřuje do problematiky hmotně právního posouzení vztahu trestného činu a přestupku. Významná část práce je v souvislosti s vymezením základních kategorií, kterými jsou trestný čin a přestupek věnována též rozhodování o nich v souvislosti s používáním vybraných zásad trestního a přestupkového řízení. Tak jsou také zařazeny jednotlivé kapitoly. Po úvodu následují specifikace …více
Abstract:
The focus of the bachelor thesis is on the issue of material legal assessment of the relationship of the crime and offense. A significant part of the work is related to the definition of the basic categories, which are the crime and the offense, as well as the decision about them in connection with the use of selected principles of criminal and offense proceedings. Thus, the individual chapters are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa