Bc. Katarína Holišová

Diplomová práce

Charakterizace materiálů na bázi grafen oxidu a iontů kovů pomocí elektrochemických metod

Electrochemical characterization of materials based on graphene oxide and metal ions
Anotace:
Táto práca sa zaoberá prípravou a hodnotením vlastností uhlíkovej tlačenej elektródy modifikovanej grafén oxidom s "iónovým otlačkom" ťažkých kovov (GO-Pb, GO-Cu). Štúdium sa sústredilo na hodnotenie vplyvu tejto modifikácie na odozvu pri diferenčnej pulznej voltametrií v prítomnosti Cu2+, Pb2+ a Cd2+. Zo získaných výsledkov elektrochemických meraní je zrejmé, že modifikácia nanomaterálmi s iónovými …více
Abstract:
This work deals with the preparation and properties evaluation of printed carbon electrode modified with graphene oxide with an "ion imprint" of heavy metals (GO-Pb, GO-Cu). The study focused on the evaluation of the impact of such modification to differential pulse voltammetry response measured in presence of Cu2+, Pb2+ and Cd2+. The obtained results show that modicication with ion-imprinted nanomaterials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Filip, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holišová, Katarína. Charakterizace materiálů na bázi grafen oxidu a iontů kovů pomocí elektrochemických metod. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí