Bc. Lucie Švástová

Diplomová práce

Pohybové aktivity na 1.stupni Montessori školy

Motoric Activities in the First Grade of Montessori School
Anotace:
Diplomová práce „Pohybové aktivity na 1. stupni Montessori školy“ se zabývá vytvořením, zdokumentováním a praktickým ověřením specifického souboru pohybových aktivit určených pro hodiny tělesné výchovy na prvním stupni Montessori školy. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V oblasti teorie jsou uvedeny základní informace k problematice vývoje dětí mladšího školního věku. V další části …více
Abstract:
Thesis "Motoric Activities in the First Grade of Montessori School" deals with creation, documenting and practical proof of specific file of motion activities. These are designed for the first grade physical education lessons of Montessori school. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part involves basic information on issues of development of children in their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta