Bc. Kristína Angelovičová

Diplomová práce

Daň z finančních transakcí v České republice

Financial transactions tax in the Czech Republic
Abstract:
The aim of the thesis Financial Transaction Tax in the Czech Republic is to assess the benefits of introducing this tax in the Czech Republic, based on analysis and comparisons of the tax legislation of selected countries where the financial transaction tax has already been implemented. The theoretical part of the thesis summarizes the information about the bank taxes, their history and current proposals …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce Daň z finančních transakcí v České republice je na základe analýzy a komparácie daňovej právnej úpravy vybraných štátov, kde je daň z finančných transakcií už zavedená, posúdiť výhodnosť zavedenia tejto dane v Česku. V teoretickej časti práce sú zhrnuté teoretické poznatky o bankových daniach, ich histórii a o súčasných návrhoch na zdanenie finančného sektora. V praktickej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martina Sponerová
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta