Rudolf Gábor

Bakalářská práce

Podnikatelský plán: Prodejna "Maso-Uzeniny"

Business Plan: Shop "Meat-Smoked Foods"
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán: Prodejna „Maso-uzeniny“ je zpracování podnikatelského plánu na založení reálného podniku. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních informací o podnikání, rozhodování o právní formě a na strukturu a obsah podnikatelského plánu. Praktická část obsahuje samotnou tvorbu podnikatelského plánu na založení řeznictví.
Abstract:
The subject of this thesis ,,Business plan: Shop “Meat-smoked meats” is working out a business plan for establishing a business. The theoretical part focuses on the definition of basic information concerning the business, decision for the legal form and structure and content of the business plan. The practical part contains the actual creation of the business plan to establish a butchery.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku