Bc. Silvie Markovičová

Bakalářská práce

Poslední nositelky lidového oděvu a výrobkyně v Lanžhotě

The last wearers of folk costumes and makers of the village Lanžhot.
Anotace:
Hlavní myšlenkou bakalářské práce je zachycení života posledních nositelek lidového oděvu na příkladu obce Lanžhot na počátku 21. století. V podlužáckém dialektu jsou přepsány rozhovory s respondentkami. Rozhovory obsahují životní příběhy žen a jejich vztah k lidovému oděvu. Tři respondentky jsou rovněž výrobkyněmi krojových oděvních součástek. Práce zachycuje přínos žen a vývoj lidového oděvu a svátečního …více
Abstract:
The main purpose of the bachelor thesis is to capture the life of the last wearers of folk costumes by an example of the village Lanžhot at the beginning of the 21st century. The interviews with the respondents are transcribed into Podluží dialect. The interviews contain life stories of women and their relationship with folk costumes. Three of the respondents are also makers of folk costume garments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Jeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie