Barbora Hlavatá

Bakalářská práce

Tradiční a novodobé pivní restaurace

Traditional and modern beer restaurants
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komparací vybraných tradičních a novodobých pivnic v centru Prahy. První část práce se soustředí na vysvětlení základních pojmů zejména z oblasti gastronomie, piva a pivovarnictví. Druhá část práce se již zaměřuje přímo na výzkum. Ten sestával zejména z osobního šetření a rozhovorů s personálem restaurací, na jehož základě byly vytvořeny popisy pivnic pro následnou komparaci …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with comparison of selected traditional and modern beer restaurants in the city centre of Prague. The first part of the thesis is focused on the explanation of basic terms of gastronomy, beer and brewing industry. The second part of the thesis aimes directly at research. The research involved personal investigation and interviewineg the restaurant staff in particular. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze