Theses 

Diagnostické a terapeutické metody při kolorektálním karcinomu – Bc. Svatopluk Krejčí

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Bc. Svatopluk Krejčí

Bakalářská práce

Diagnostické a terapeutické metody při kolorektálním karcinomu

Diagnostic and therapeutic methods in colorectal carcinom

Anotace: Bakalářská práce s názvem ,,Diagnostické a terapeutické metody při kolorektálním karcinomu“ se zabývá především možností vzniku kontrastní nefropatie při Radiofrekvenční ablaci (RFA) pod CT kontrolou, jestli nastaly komplikace ve funkci ledvin nebo nenastaly, a také výhodami a nevýhodami RFA pod CT kontrolou oproti RFA pod UZ kontrolou. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje v první kapitole anatomii tlustého střeva a konečníku a ve druhé kapitole nádory tlustého střeva a konečníku. Třetí kapitola se věnuje kolorektálnímu karcinomu (definice, prevence, incidence). Čtvrtá kapitola se věnuje diagnostice kolorektálního karcinomu, pátá kapitola terapii a šestá kontrastní nefropatii. Praktická část pak přehledně ukazuje soubor dat, která poskytla Radiologická klinika ve fakultní nemocnici v Bohunicích v Brně a jejich následné zpracování. V závěru práce je uvedeno vyhodnocení dat získaných z nemocničního systému.

Abstract: The bachelor thesis entitled ,,Diagnostic and therapeutic methods in colorectal carcinom“ deals mainly with evaluation of possibility of formation contrast nephropathy in Radio – frequency ablation (RFA) under CT control, If occurred the complication in function of kidneys or not occurred, and also advantages and disadvantages of RFA under CT control and RFA under UZ control. The thesis consists of a theoretical and the practical part. Theoretical part includes anatomy of colon and rectum in the first chapter and tumors of colon and rectum in the second chapter. The third chapter deals with colorectal carcinom (definition, prevention, incidence). The fourth chapter deals with diagnosis of colorectal carcinom, the fifth chapter is focused on the therapy and the sixth contrast nephropathy. The practical part shows the set of data that was provided by the Department of radiology at University hospital in Bohunice in Brno and its processing. The conclusion introduces the evaluation of the data obtained from the hospital systems.

Klíčová slova: Anatomie tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, RFA, Kontrastní nefropatie, anatomy of colon and rectum, colorectal carcinom, contrast nephropathy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:22, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz