Jana Barková

Bakalářská práce

Kognitivní spojitosti ve vztahu k zákazníkům

Cognitive continuity in relation to the customer
Anotace:
Ve své bakalářské práci budu prezentovat tvorbu myšlenkových map, jako poměrně méně známou metodu, která umožňuje iniciaci a zachycení individuálních příslušně zaměřených myšlenkových procesů, jejich obsahu a struktury u jednotlivých pracovníků obchodního oddělení, jež jsou na denní bázi v kontaktu se zákazníkem. Obsahem pojmu, který jsem se v organizaci rozhodla zkoumat, je samotný ZÁKAZNÍK. Cílem …více
Abstract:
In my Bachelor thesis I will present mind mapping which is a relatively less known method that enables initiation and capturing individual appropriately focused thought processes, content and structure of individual employees who are working in the sales department. These empolyees are on a daily basis in contact with the customer. The content of the notion that I was in the organization decided to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Emilie Franková
  • Oponent: Ondřej Žižka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51037

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management