Alice ŠMERHOVÁ

Diplomová práce

Problematika znaleckého posudku v trestním řízení

Problems of expert opinion in criminal proceedings
Anotace:
Na závěr bych problematiku znaleckého dokazování shrnula asi takto: Znalecká činnost má v dnešní době beze sporu velký význam jak pro moderní soudnictví, veřejnou správu, tak pro občany. Znalecké posudky zažívají boom, jelikož dochází k prudkému rozvoji vědy a techniky. Pro orgány činné v trestním řízení je stále náročnější posuzovat jednotlivé případy a často se bez spolehlivého fungování znalců neobejdou …více
Abstract:
In conclusion, I would summarize the issue of expert testimony this way: In today?s world, expert activity has undisputably a great meaning for modern judiciary or public administration as well as for citizens. Expert testimonies are booming as science and technology are rapidly advancing. For organs active in prosecutions, it is increasingly becoming more difficult to judge individual cases and often …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Kybic, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMERHOVÁ, Alice. Problematika znaleckého posudku v trestním řízení. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická