Mgr. Hana Zelinková

Bachelor's thesis

Finanční a ekonomická gramotnost zrakově postižených v České republice

Financial and economy literacy of visually impaired people in the Czech Republic
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je finanční a ekonomické vzdělávání zrakově postižených se zaměřením na žáky základní školy. V práci jsou v první kapitole definovány teoretické pojmy finanční a ekonomické gramotnosti, dále jsou rozebrány dokumenty ministerstev týkající se standardů finanční gramotnosti. Poté je popsána problematika zrakově postižených lidí a jejich možnosti zacházení například s bankomaty …viac
Abstract:
The aim of this thesis is the financial and economic education of visually impaired people focused on primary school pupils. In the first chapter there are defined theoretical concepts of financial and economic literacy, further there are discussed documents released by ministries regarding standards of financial literacy. Then follows the issue of visually impaired people and their treatment with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Barbora Smoradová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta