Bc. Sylvie Sovadinová

Diplomová práce

Komerční suburbanizace v zázemí Brna

Commercial suburbanization in the hinterland of Brno
Anotace:
V diplomové práci s názvem „Komerční suburbanizace v zázemí města Brna“ je cílem analýza komerční výstavby v brněnském zázemí a zjištění dopadů na rozpočet obcí, které jsou suburbánní výstavbou nejvíce zasaženy. První část popisuje pojem suburbanizace a počátky, kdy se suburbanizace začala objevovat na českém území. V druhé části jsou podrobeny analýze data Českého statistického úřadu, která zobrazují …více
Abstract:
In the diploma thesis entitled "Commercial suburbanization in the hinterland of Brno" is the aim to analyze the commercial construction in the hinterland of Brno and to determine the impact on the budget of municipalities that are most affected by suburban construction. The first part describes the concept of suburbanization and the beginnings of suburbanization in the Czech territory. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta