Bc. Kristína Vozáriková

Diplomová práce

Metody vícenásobného jádrového učení a jejich využití při klasifikaci obrazových dat v neurovědním výzkumu

Multiple kernel learning methods and its usage for image data classification in neuropsychiatry research
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat využití metod strojového učení v neuropsychiatrickém výzkumu. Obrazy pořízené magnetickou rezonancí jsou analyzovány pomocí dvou různých metod vícenásobného jádrového učení, a to jednoduchého jádrového učení a kompozitního jádrové učení. Motivací pro využití algoritmů vícenásobného jádrového učení pro diagnostiku pacientů trpících schizofrenií je jejich schopnost zahrnout …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to investigate the usage of supervised machine learning methods in the neuropsychiatric research. Magnetic resonance images are analyzed by means of two multiple kernel learning methods; specifically, simple multiple kernel learning and composite kernel learning. The motivation for employing multiple kernel learning algorithms for the diagnosis of patients suffering from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta