Bc. Petr Kaššák

Diplomová práce

Silné a slabé stránky procesu transformace české ekonomiky na tržní ekonomiku

Strengths and Weaknesses of the Process of Czech Economics Transformation into Market Economy
Anotace:
Proces transformace v nově se rodících demokratických společnostech přirozeně přitahuje zájem nejenom ekonomů, ale i politologů, sociologů, filozofů a mnohých dalších. Předmětem mého zkoumání jsou především jevy ekonomické, a proto jsou záměrně otázky sociální, politické a institucionální upozaděny. V práci analyzuji jednotlivé dílčí makroekonomické aspekty české transformace, které popisuji a hodnotím …více
Abstract:
Der Prozess der Transformation in den neu entstehenden demokratischen Gemeinschafften zieht natürlich Aufmersamkeit nicht nur der Ökonomen, sondern auch Politologer, Soziologer, Philosopher und vieler weiteren. Als Ziel meiner Analyse sind vor allem ökonomische Effekte und deshalb lege ich auf die soziale, politische und institutionale Fragen nicht so hohen Wert. In der Arbeit werden einzelne partielle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní