Ladislav RAČÁK

Bachelor's thesis

Implementace bezpečnostní vrstvy DCIx

Implementation of security layer DCIx
Abstract:
Cílem této práce je reimplementovat bezpečnostní vrstvu v aplikace DCIx od společnosti Aimtec, a.s. Nejprve je představena aplikace DCIx a původní řešení bezpečnosti. Dále je popsána knihovna Apache Shiro, její struktura a hlavní části. Vysvětlení principu fungování a konfigurace této knihovny. Popis některých základních pojmů z oblasti bezpečnosti týkající se zejména autentifikace a autorizace. Dále …more
Abstract:
The objective of this study is to reimplement a security layer in DCIx application created by Aimtec, a. s. First is introduced the DCIx application and the original security solutions. Then it is described how Apache Shiro library works, how are configured its main features and domains. Then follows the description of some basic concepts especially authentication and authorization. Furthermore the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAČÁK, Ladislav. Implementace bezpečnostní vrstvy DCIx. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Science and Engineering / Information Systems

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.