Ladislav RAČÁK

Bachelor's thesis

Implementace bezpečnostní vrstvy DCIx

Implementation of security layer DCIx
Anotácia:
Cílem této práce je reimplementovat bezpečnostní vrstvu v aplikace DCIx od společnosti Aimtec, a.s. Nejprve je představena aplikace DCIx a původní řešení bezpečnosti. Dále je popsána knihovna Apache Shiro, její struktura a hlavní části. Vysvětlení principu fungování a konfigurace této knihovny. Popis některých základních pojmů z oblasti bezpečnosti týkající se zejména autentifikace a autorizace. Dále …viac
Abstract:
The objective of this study is to reimplement a security layer in DCIx application created by Aimtec, a. s. First is introduced the DCIx application and the original security solutions. Then it is described how Apache Shiro library works, how are configured its main features and domains. Then follows the description of some basic concepts especially authentication and authorization. Furthermore the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAČÁK, Ladislav. Implementace bezpečnostní vrstvy DCIx. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / odbor:
Computer Science and Engineering / Information Systems

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.