Ing. Lucie Sochůrková

Bachelor's thesis

Analýza podniku na bázi pyramidového rozkladu ukazatelů finanční analýzy

Business analysis based on a pyramidal breakdown of indices of financial analysis
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav hospodaření společnosti Realitní poradenství s.r.o. za pomoci ukazatelů finanční analýzy a metody pyramidového rozkladu. V teoretické části je popsána podstata finanční analýzy, její význam, uživatelé a zdroje dat. Poskytuje přehled o metodických nástrojích, především pyramidové soustavě ukazatelů. V praktické části je charakterizován vybraný …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to analyse financial situation of Realitní poradenství s.r.o. by using financial ratios and methods of pyramidal breakdown. The theoretical part focuses on the principles and importance of financial analysis. It summarizes methods of application of financial ratios particularly pyramidal breakdown. There are the main characteristics of the company in the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní