Bc. Milena WEINAROVÁ

Diplomová práce

Zásoby z pohledu českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení problematiky zásob v komparaci mezi českými účetními standardy a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Teoretická část obsahuje charakteristiku zásob, metody oceňování a účtování zásob dle ČÚP. Další část teorie popisuje zásoby, jejich oceňování a vykazování dle IFRS. V praktické části je charakterizován vybraný výrobní podnik s vymezením zásob …více
Abstract:
The diploma thesis is aimed to explore the issue of the inventory while comparing CAS and IFRS. The section concerning the theory of the issue includes the inventory characteristics, methods of valuation and the accounting of the inventory according to the CAS. The following section of the theory is describing the inventory, its valuation, and showing it in statements according to the IFRS. The section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Zita Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEINAROVÁ, Milena. Zásoby z pohledu českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 758qs0 758qs0/2
18. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 4. 2016
Bulanova, L.
19. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.