Pavlína Lásková

Diplomová práce

Ektopická exprese genu pro glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázu Francisella tularensis v hostitelské buňce jako molekulární nástroj pro analýzu jeho funkce v interakci hostitel-patogen

Ectopic Expression of Gene Encoding Francisella tularensis Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase in Host Cell as a Molecular Tool to Analyze its Functions in Host-Pathogen Interaction
Anotace:
Intracelulární patogenní bakterie Francisella tularensis vyvolává onemocnění zvané tularémie, proti kterému v současnosti není dostupná vakcína. Tato bakterie navíc disponuje hned několika vlastnostmi, na jejichž základě je řazena mezi potenciální biologické zbraně. Vývoji účinné a bezpečné vakcíny zatím brání nedostatečné znalosti molekulárních mechanismů patogeneze. Předchozí studie poskytly hned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2021
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM6828

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Alena Myslivcová Fučíková, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Lecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 17. 6. 2024
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie a ekologie / Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.