Monika Přikrylová

Bachelor's thesis

Edukace dentální hygieny u dětí předškolního věku

Education of dental hygiene in preschool children
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na povědomí péči o dutinu ústní dětí v předškolním věku. Je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část průzkumnou. Teoretická část se v první kapitole zabývá specifiky, problematikou a následnou prevencí v oblasti dentálního zdraví u dětí předškolního věku. Dále stravou a jejím vlivem na stav chrupu již od prenatálního období. V neposlední řadě se teoretická část …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the finding how much preschool children are aware of the dental care. It is divided in two parts - theoretical and practical. The first chapter of the theoretical part deals with the specifics, problems and subsequent dental hygiene prevention in preschool children, furthermore it deals with the nutrition and its effect on the quality of teeth starting from the prenatal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Přikrylová, Monika. Edukace dentální hygieny u dětí předškolního věku. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií