Miroslav NOVOTNÝ

Bakalářská práce

Implementace systému ISCC (International Sustainability - Carbon Certification) do systémů řízení společnosti AGRO Teplice, a.s. jako prvního systému certifikace trvale udržitelné produkce biomasy a biopaliv v reakci na směrnici č. 28 / 2009 Evropské unie

Implementation of ISCC system into administrative systems of AGRO Teplice corp. as the first system of certification of sustainable production of biomass and biofuels in reaction to the directive 28/2009 of Europian Union
Anotace:
Zcela novým prvkem v oblasti ochrany životního prostředí v rámci Evropské unie se stal certifikační systém ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), schválený v roce 2009 a do praxe uvedený v roce 2011. Na tento systém jsem zaměřil svoji bakalářskou práci, jejímž cílem bylo definovat způsob, jak lze tento prvek implementovat do systému řízení společnosti. Zavedení tohoto systému se …více
Abstract:
The certification system known as ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) became a brand new element of environmental protection policy of Europian Union in 2011. My bachelor's thesis is focused on this system and on certain areas it deals with. Implementation of ISCC has become a necessary requirement for further development of companies that focus on trading raw materials needed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petr Brázda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Miroslav. Implementace systému ISCC (International Sustainability - Carbon Certification) do systémů řízení společnosti AGRO Teplice, a.s. jako prvního systému certifikace trvale udržitelné produkce biomasy a biopaliv v reakci na směrnici č. 28 / 2009 Evropské unie. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management