Mgr. Bc. František Pažourek

Diplomová práce

Výuka čtení žáků s dyslexií ve 2. a 3. ročníku základních škol v hlavním vzdělávacím proudu

Teaching reading to dyslexic students in the second and third grade of mainstream elementary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou čtení žáků s dyslexií v prostředí běžných tříd základních škol. Cílem práce je zjistit, zda je možné naučit žáky s dyslexií efektivně číst v podmínkách základních škol hlavního vzdělávacího proudu. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o speciálních vzdělávacích potřebách, poruchách učení, dyslexii a dále obsahuje kapitolu o výuce čtení na základní škole, ve které …více
Abstract:
The diploma thesis deals with teaching reading to dyslexic students of mainstream elementary schools. The aim of the thesis is to find out whether is possible to teach children with dyslexia to read efficiently in terms of mainstream elementary schools. The theoretical part summarizes current knowledge about special education needs, learning disabilities, dyslexia and a chapter about teaching reading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta