Pavla Vašíčková

Diplomová práce

Účetnictví zahraniční organizační složky

Accounting of the foreign branch
Anotace:
Práce se zabývá problematikou účetnictví zahraniční organizační složky české společnosti zřízené na Slovensku. První část je spíše teoretická, zachycuje organizační složku z hlediska právního a následně z hlediska účetního, a to jak z pohledu zřizovatele organizační složky, tak z pohledu samotné zahraniční pobočky. Další kapitoly jsou věnovány praktickému příkladu organizační složky české společnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the accounting of Czech company's branch established in Slovak Republic. The first part is rather theoretical, it shows the branch from a legal point of view and consequently in terms of accounting from the perspective of the founder of the branch itself and from the perspective of the foreign branch. Other chapters are devoted to the practical example of the Czech company's branch …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: Jiří Pelák
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23845