Theses 

Profil žádaného knihovníka/knihovnice: co očekávají zahraniční knihovny od nových zaměstnanců (obsahová analýza inzerátů) – Bc. Lucie Budirská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Lucie Budirská

Bakalářská práce

Profil žádaného knihovníka/knihovnice: co očekávají zahraniční knihovny od nových zaměstnanců (obsahová analýza inzerátů)

The profile of desided librarian: what foreign libraries want from new employees (content analysis of advertisements)

Anotace: Bakalářská práce se zabývá současnými proměnami knihovnické profese a měnícími se požadavky na knihovníky jakožto zaměstnance. Práce se soustředí na požadavky kanadských a amerických knihoven při výběru nových zaměstnanců. Jejich požadavky jsou zkoumány prostřednictvím obsahové analýzy inzerátů kanadských a amerických knihoven. Práce se snaží ukázat, jaké vzdělání, znalosti, schopnosti a dovednosti jsou u současných knihovníků žádané.

Abstract: Bachelor’s thesis is focused on current changes in the library profession and on changing requirements on librarians as employees. The thesis is concentrated on requirements which Canadian and American libraries have on new employees. Their requirements are examined through the content analysis of the advertisements of Canadian and American libraries. Thesis try to show what education, knowledge, skills and competencies are the most wanted from current librarians.

Klíčová slova: inzeráty, knihovník, kompetence, noví zaměstnanci, požadavky, advertisements, competencies, librarian, new employees, requirements

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz