Bc. Jan Teubner

Diplomová práce

Centrum likvidace pojistných událostí na motorových vozidlech

Centre of liquidation of insured events on motor vehicles
Anotace:
Obsahem závěrečné práce je problematika likvidací pojistných událostí na motorových vozidlech, vymezení základních pojmů a zaměření na přechod práva při likvidaci událostí z titulu povinného ručení a havarijního pojištění. Analýzou budou zjištěny důvody postihů a regresů vyváděných pojistitelem vůči jiným pojišťovnám a proti samotným pojištěným osobám. Cílem práce je vyhodnocení problematiky vyvádění …více
Abstract:
The content of the final thesis is the issue of liquidation of insured events on motor vehicles, definition of basic concepts and focus on the transition in liquidation of events due to statutory insurance and accident insurance. The analysis will determine the reasons for the penalties and regressions exerted by the insurer against other insurance companies and against the insured persons themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Dr. Milan Hradec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní