Bc. Ivana JIROUTOVÁ

Diplomová práce

Analýza obce Březová v oblasti ochrany před povodněmi a únikem nebezpečných látek z farmy AGRO

The analysis of Březová community protection against floods and leakage of dangerous substances from AGRO farm
Anotace:
Práce pojednává o analýzách a možných řešeních v oblasti ochrany obyvatelstva před povodněmi a / nebo únikem nebezpečných látek z farmy AGRO Březová s.r.o. V praktické části práce je popsán a zhodnocen současný stav povodňového plánu obce a dále havarijní plány farmy AGRO Březová s.r.o. a havarijní plán sběrného dvora obce Březová. Na základě tohoto jsou navržena nová řešení a aktualizované dokumenty …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of possible solutions in the field of protection of inhabitants against floods and / or leakage of dangerous substances from the farm AGRO Březová Ltd. In the practical part, the present condition of flood plan of the village, next the emergency plan of the farm AGRO Březová Ltd. and the emergency plan of collection waste yard are described and reviewed. On the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22396

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Jan Zelinka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIROUTOVÁ, Ivana. Analýza obce Březová v oblasti ochrany před povodněmi a únikem nebezpečných látek z farmy AGRO. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe