Mgr. Hana Beranová

Bakalářská práce

Problemy peredači toponimov Južnomoravskoj oblasti v russkich tekstach

The toponyms translation problems of South Moravian Region in Russian texts
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of translating a Czech toponyms to Russian language. The theoretical part is focused on the general rules of translation, orthography and declension of toponyms in general. Than ensued the practical part. There are selected certain toponyms of the South Moravian Region with the examples of translation from Czech and Russian sources. The purpose of this thesis …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou překladu českých toponym do ruského jazyka. Teoretická část je zaměřena na obecná pravidla překladu, pravopisu a skloňování daných toponym. V praktické části jsou vybrána určitá toponyma Jihomoravského kraje. U nich jsou uvedeny příklady překladů z českých a ruských zdrojů. Cílem práce je srovnání teorie a praxe překladu českých toponym do ruštiny a srovnání …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu