Mgr. Hana Beranová

Bachelor's thesis

Problemy peredači toponimov Južnomoravskoj oblasti v russkich tekstach

The toponyms translation problems of South Moravian Region in Russian texts
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of translating a Czech toponyms to Russian language. The theoretical part is focused on the general rules of translation, orthography and declension of toponyms in general. Than ensued the practical part. There are selected certain toponyms of the South Moravian Region with the examples of translation from Czech and Russian sources. The purpose of this thesis …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou překladu českých toponym do ruského jazyka. Teoretická část je zaměřena na obecná pravidla překladu, pravopisu a skloňování daných toponym. V praktické části jsou vybrána určitá toponyma Jihomoravského kraje. U nich jsou uvedeny příklady překladů z českých a ruských zdrojů. Cílem práce je srovnání teorie a praxe překladu českých toponym do ruštiny a srovnání …more
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel