Ing. Taťána Vrchlavská

Bakalářská práce

Politologie - Národy a nacionalismus

Politics - Nations and Nationalism
Anotace:
Anotace Cílem této bakalářské práce je zamyšlení se nad otázkami: kdy a jak vznikal nacionalismus, jaký byl jeho vývoj, jaké byly jeho projevy v minulosti našeho státu. Práce vychází z interpretace a názorů na národ, nacionalismus a stát Arnošta Gellnera, Miroslava Hrocha a Ernesta Renana. První kapitola se zabývá významem pojmů národ, stát a nacionalismus, jejich vysvětlením a popisem historie a vývojem …více
Abstract:
Annotation The aim of Bachelor thesis is to reflect on the questions what the origin of nationalism was, how it was progressed and what it was like in the past of our country. It is based on Arnošt Gellner’s, Miroslav Hroch’s and Ernest Renan’s interpretation and opinions on nation and nationalism. The first part is devoted to the meaning of terms nation, country and nationalism. The second part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Miroslav Široký, DiS.
  • Oponent: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.