Ing. Karolina Niklaschová

Diplomová práce

Career or family? Do women have a real choice?

Career or family? Do women have a real choice?
Anotace:
Tato práce řeší problematiku harmonizace pracovního a rodinného života. Aby bylo možné pochopit problém v kontextu, je potřeba se na to podívat z perspektivy rodiny, kariéry a pohlaví. Hlavním důvodem, proč bylo toto téma analyzováno je, že mnozí rodiče s malými dětmi čelí právě tomuto problému, jak úspěšně sladit rodinu a práci, aniž by selhali v jednom nebo druhém. Cílem této studie je zjistit, zda …více
Abstract:
This thesis addresses the issue of harmonisation of work and family life. To be able to understand the issue in the context it is necessary to see it from the perspective of family, career and gender. The main reason why this topic was analysed in the first place is that many parents with young children face the problem of how to successfully reconcile family and work, without failing in one or another …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication