Romana Staníčková

Bakalářská práce

Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku na Boskovicku

Professional Social Counselling Focusing on Debt Issues in Boskovice Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá odborným sociálním poradenstvím se zaměřením na dluhovou problematiku na Boskovicku. Teoretická část práce se věnuje odbornému sociálnímu poradenství, dluhové problematice z pohledu českých domácností, a práci s klientem dluhového poradenství. Cílem průzkumné části je prostřednictvím kvalitativního průzkumu zjistit, jaká je životní situace vybraných klientů odborného sociálního …více
Abstract:
The thesis deals with professional social counselling focusing on debt issues in the Boskovice region. The theoretical part is focused on professional social counselling, the indebtedness of Czech households, and working with the client of debt counselling. Using qualitative research, the aim of practical part is to reflect the life situation of selected clients of the professional social counselling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staníčková, Romana. Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku na Boskovicku. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe