Romana Staníčková

Bachelor's thesis

Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku na Boskovicku

Professional Social Counselling Focusing on Debt Issues in Boskovice Region
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá odborným sociálním poradenstvím se zaměřením na dluhovou problematiku na Boskovicku. Teoretická část práce se věnuje odbornému sociálnímu poradenství, dluhové problematice z pohledu českých domácností, a práci s klientem dluhového poradenství. Cílem průzkumné části je prostřednictvím kvalitativního průzkumu zjistit, jaká je životní situace vybraných klientů odborného sociálního …more
Abstract:
The thesis deals with professional social counselling focusing on debt issues in the Boskovice region. The theoretical part is focused on professional social counselling, the indebtedness of Czech households, and working with the client of debt counselling. Using qualitative research, the aim of practical part is to reflect the life situation of selected clients of the professional social counselling …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Vaško

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Staníčková, Romana. Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku na Boskovicku. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe