Bc. Sabina Kubizňáková

Diplomová práce

Židovská náboženská obec Dvůr Králové nad Labem a její správa (1862-1946)

The Jewish Religious Community of Dvůr Králové nad Labem and its Administration (1862-1946)
Anotace:
Tato diplomová práce představuje správu Židovské náboženské obce ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1862–1946. V první části práce je popsána obecná historie židů na našem území od pozdního osvícenství až po současnost. Druhá část je pak věnována paragrafům stanov královédvorské židovské náboženské obce, které byly schváleny roku 1896.
Abstract:
This thesis presents administration of Jewish Religious Community in Dvůr Králové nad Labem in years 1862–1946. First part of the publication describes general history of Jews in Czech lands since the times of late Enlightenment until these days. Second part is devoted to the analysis of individual paragraphs of the statutes from 1896 with regard to the local Jewish religious community.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta