Ing. Martin Šuňal

Diplomová práce

Diverzifikace finančních zdrojů a alternativní způsoby financování neziskových organizací

Diversification of financial resources and alternative ways of funding NGOs
Abstract:
The goal of submitted thesis „Diversification of financial resources and alternative ways of funding of NGOs“ is to evaluate options of diversification of financial resources from the aspect of their sustainability and financial stability and the proposal of alternative ways of funding. The first chapter is dedicated to the determination of non-profit sector and to the classification of non-profit …více
Abstract:
Predmetom skúmania diplomovej práce „Diverzifikace finančních zdrojů a alternativní způsoby financování neziskových organizací“ je zhodnotenie možností diverzifikácie finančných zdrojov z hľadiska ich udržateľnosti a finančnej stability a návrh alternatívnych spôsobov financovania. Prvá kapitola je venovaná vymedzeniu neziskového sektora a klasifikácií neziskových organizácií podľa rôznych kritérií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta