Šárka BASZCZYNSKÁ

Bakalářská práce

Pedagogická asistence dětem se speciálně vzdělávacími potřebami v ZŠ

Educational assistance for children with special educational needs in the primary school
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je institut asistenta pedagoga v současném školství a v praxi. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vymezuje pojem speciální pedagogiky, jejího současného pojetí, druhá kapitola stručně nastíní vývoj speciálního školství u nás a vymezí pojmy inkluze a integrace. Třetí kapitola je seznámení se s institutem asistenta pedagoga, utvářením jeho …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to describe position of a teacher's aide in the current education and practice. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapters is focused on special education, the second chapter is about the development of special education in the Czech Republic and describes terms like inclusion and integration. The third chapter serves as an introduction to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASZCZYNSKÁ, Šárka. Pedagogická asistence dětem se speciálně vzdělávacími potřebami v ZŠ. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta