Bc. Markéta Uhlíková, DiS.

Diplomová práce

Analýza a specifikace pracovního místa v podniku

Analysis and specifikation working station in company
Anotace:
V diplomové práci jsou řešeny otázky popisu pracovního místa a následné analýzy pracovního místa. Řízení lidských zdrojů má v současnosti velmi důležitou úlohu v samotném fungování a řízení firmy. Práce s lidmi představuje podstatnou část podnikových činností, neboť i dnes, kdy se procesy automatizují, dochází k řadě technických inovací a za lidi provádí práci stroje, je v určitých fázích výrobního …více
Abstract:
In the diploma labour are solid questions of job describtion and subsequent job analysis. Human Resource Management hs very important role in operation and business management. Work with people represents substantial part of business activities, because even today, when the proces automate, there are numerous technical inovations and machines work instead of people, is in certain stages of manufacturing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Stýblo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní