Michal Kopecký

Bakalářská práce

Integrované dopravní systémy

Integrated transport system
Anotace:
Tato práce teoreticky popisuje podstatu integrovaných dopravních systémů, jejich výhody a nevýhody obecně a jejich možnosti v legislativním prostředí České republiky. Hlavním cílem je analyzovat konkrétní aplikaci IDS v Královéhradeckém kraji, popsat vývoj a aktuální situaci v IDS IREDO a srovnat tento IDS s dalšími systémy podobného typu v České republice.
Abstract:
This work theoretically describes the idea of integrated transport systems, their advantages and disadvantages in general and their possibilities in the Czech Republic law system. The main goal in to analyse the aplication of ITS in Královéhradecký region, describe the history and actual situation of ITS IREDO and compare this ITS to similar integrated systems in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13476

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management