Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Bakalářská práce

Phillipsova křivka - empirická analýza na vybranou ekonomiku

Phillips curve - empirical analysis for selected economy
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám odhadem Phillipsových křivek na datech Spolkové republiky Německo. Analyzuji vztahy mezi inflací a mezerou nezaměstnanosti a inflací a mezerou HDP. První část je věnovaná zpracování dat. V empirické části je odhadována platnost křivek pomocí ekonometrických metod, konkrétně metody nejmenších čtverců. Ve výsledcích i přes různé modifikace nalézám hledané vztahy.
Abstract:
In my bachelor's thesis, I deal with the Phillips curves estimation based on the Federal Republic of Germany's data. I analyze the relations between the inflation rate and the unemployment gap, as well as the ones between the inflation rate and the GDP gap. The first part of the work is dedicated to data processing. In the empirical part, the validity of the Phillips curves is estimated by means of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie