Ing. Tereza Voborníková

Bakalářská práce

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí v okrese Litoměřice

The Generally binding decrees and orders of municipalities in the District Litoměřice
Anotace:
Vznik, či lépe řečeno znovuobnovení územní samosprávy, po roce 1989 přinesl pro obce možnost regulovat některé jevy a chování občanů vydáváním vlastních legislativních nástrojů – obecně závaznými vyhláškami a nařízeními obce. Zákon určuje rozsah kompetencí obce v této oblasti i proces tvorby těchto norem. Tato bakalářská práce je zaměřena na aktivity municipalit okresu Litoměřice, přičemž pozornost …více
Abstract:
The creation or rather recreation of territorial self-government after 1989 has brought the possibility of regulation of some phenomena and the behaviour of their citizens for the municipalities by issuing their own legislation tools – obligatory regulations and decrees of the municipality. The law regulates the competences in this area and the process of the creation of these regulations. This bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní