Ing. Bc. Šárka Kladivová

Bachelor's thesis

Institucionální ekonomie v pojetí Mancura Olsona

Institutional Economics in the Works of Mancur Olson
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Institucionální ekonomie v pojetí Mancura Olsona“ je rozbor tří stěžejních děl tohoto autora. Práce je z velké části zaměřena na kritické zhodnocení Olsonových děl z pohledu jiných ekonomů. Text přibližuje a vysvětluje Olsonovy myšlenky a stěžejní teze jeho díla a podrobuje je kritickému náhledu, ve kterém jsou shrnuty názory jiných autorů poukazující na nedostatky i silné …more
Abstract:
The subject of the submitted thesis “Institutional Economics in the Works of Mancur Olson” is a literature review of the main works written by this author. The thesis is primarily devoted to the critical evaluation of the works. The review explains the Olson’s thoughts and the main principles of his works and gives the critical insight in which attitudes of other authors are summarized to point out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií