Ing. Bc. Šárka Kladivová

Bachelor's thesis

Institucionální ekonomie v pojetí Mancura Olsona

Institutional Economics in the Works of Mancur Olson
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Institucionální ekonomie v pojetí Mancura Olsona“ je rozbor tří stěžejních děl tohoto autora. Práce je z velké části zaměřena na kritické zhodnocení Olsonových děl z pohledu jiných ekonomů. Text přibližuje a vysvětluje Olsonovy myšlenky a stěžejní teze jeho díla a podrobuje je kritickému náhledu, ve kterém jsou shrnuty názory jiných autorů poukazující na nedostatky i silné …viac
Abstract:
The subject of the submitted thesis “Institutional Economics in the Works of Mancur Olson” is a literature review of the main works written by this author. The thesis is primarily devoted to the critical evaluation of the works. The review explains the Olson’s thoughts and the main principles of his works and gives the critical insight in which attitudes of other authors are summarized to point out …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií