Theses 

Směr vývoje českého účetnictví a změny zákona o účetnictví 2016 – Bc. Petra Natálie Kadlecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Natálie Kadlecová

Bakalářská práce

Směr vývoje českého účetnictví a změny zákona o účetnictví 2016

The direction of Czech accounting and changes in the law 2016

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá směrem vývoje českého účetnictví a změnami účetního zákona, které proběhly v roce 2016. Je zde nastíněn vývoj účetnictví na území ČR a dále jeho vazby a snaha přiblížit se k EU a to zejména mezinárodním účetním standardům IFRS. Dále rozebírá vzniklé změny v účetním zákoně za rok 2016, které jsou aplikovány na konkrétní podnik a stanoveny jejich dopady na zvolené společnosti, což je i cílem této práce. Závěrem je zde uvedena blízká budoucnost společnosti vyplývající z daných změn a možnost dalšího jejich vlivu.

Abstract: This bachelor thesis deals with the development of Czech accounting and changes in the Accounting Act, which took place in 2016. Here is outlined the development of accounting on the territory of the Czech Republic and its links and the effort to approach the EU especially international accounting standards IFRS. It also discusses the changes in the Accounting Act for the year 2016, which are applied to a particular company and their impacts on selected companies, which is the aim of this work. Finally, the company's immediate future is the result of changes and the possibility of further influence.

Klíčová slova: Harmonizace účetnictví, IFRS, regulace účetnictví, společnost Osička s.r.o. a změny zákona 2016.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2017
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz