Theses 

Simulační modely a optimalizace při projektovém řízení – Vít Černý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vít Černý

Diplomová práce

Simulační modely a optimalizace při projektovém řízení

Simulation modelling and optimization in project management

Anotace: Řízení projektů je v posledních letech velmi populárním nástrojem řízení firem a podnikových procesů a tento systém je uplatňován ve firmách prakticky všech zaměření. V této diplomové práci jsou principy projektového řízení aplikovány na reálný stavební projekt, což je jedno z nejobvyklejších využití. Během přípravy projektu jsou na rizikové oblasti připravované zakázky aplikovány další dvě disciplíny operačního výzkumu, simulační modely a optimalizace pomocí matematického programování. Simulační modely umožňují analytikovi předvídat chování modelovaného reálného systému, aniž by musel vynakládat čas či peníze jeho pozorováním. V této práci je simulován systém vertikální dopravy během realizace zakázky. Optimalizací je myšleno nastavení takových parametrů libovolného modelu, aby sledovaná kritéria dosáhla optimálních hodnot. V této práci je optimalizován celkový rozpočet projektu, aby náklady této zakázky byly minimální.

Abstract: In recent years, the project management is very popular tool for management of companies and their processes, and this system is utilized in companies of practically any specialisation. In this diploma paper the principles of the project management are applied on a real construction project, which is one of the most common applications. During project preparation, another two disciplines of the operations research are applied on the precarious parts of the project; namely simulation modelling, and optimization via mathematical programming. Simulation modelling allows the analyst to predict behaviour of the modelled real system without the need for any time or costs to be spent on its observation. In this paper the simulation covers the system of vertical transport during execution of the project. Optimization is meant to set such parameters of any model in order for the watched criteria to reach optimal values. In this paper, the optimization is applied on total budget of the project to minimize the total costs.

Klíčová slova: model, optimalizace, simulace, řízení projektů, operační výzkum

Keywords: project management, model, optimization, simulation, operations research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Adam Borovička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47746


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz