Bc. Renáta Zrůstová

Diplomová práce

Vztah výkonové motivace a agrese k výkonu hráčky basketbalu v utkání

The connection between performance motivation and aggression to the performance of a female basketball player in the game
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit vztah ukazatelů výkonové motivace a agresivity na výkon profesionálních hráček basketbalu z týmů BK IMOS Brno a Valosun KP Brno v utkání. Vypracováním této diplomové práce bych chtěla předat užitečné informace všem vrcholovým hráčkám, trenérům a dalším osobám, zabývající se touto problematikou.
Abstract:
The goal of this work is focused for finding the connection between performance motivation and aggression to the performance of a professional basketball player in our teams BK IMOS Brno and Valosun KP Brno. Work up to the Master thesis I would like to transmit useful informations all basketball players, coaches and people who are interested about it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy