Bc. Renáta Zrůstová

Master's thesis

Vztah výkonové motivace a agrese k výkonu hráčky basketbalu v utkání

The connection between performance motivation and aggression to the performance of a female basketball player in the game
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjistit vztah ukazatelů výkonové motivace a agresivity na výkon profesionálních hráček basketbalu z týmů BK IMOS Brno a Valosun KP Brno v utkání. Vypracováním této diplomové práce bych chtěla předat užitečné informace všem vrcholovým hráčkám, trenérům a dalším osobám, zabývající se touto problematikou.
Abstract:
The goal of this work is focused for finding the connection between performance motivation and aggression to the performance of a professional basketball player in our teams BK IMOS Brno and Valosun KP Brno. Work up to the Master thesis I would like to transmit useful informations all basketball players, coaches and people who are interested about it.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Reader: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education