Theses 

Demografické trendy v Číně a jejich dopady na rozvoj – Bc. Eva DOSTÁLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Mezinárodní rozvojová studia

Bc. Eva DOSTÁLOVÁ

Diplomová práce

Demografické trendy v Číně a jejich dopady na rozvoj

Demographic trends in China and their impacts on development

Anotace: V 50. letech 20. století Čína přistoupila k antinatalitním politikám na základě obav z příliš rychlého populačního růstu, který by zabránil ekonomickému rozvoji a vzhledem k limitovaným zdrojům by státu znemožnil uspokojit potřeby svých obyvatel. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu populačních opatření a programů rodičovského plánování v Číně, především na politiku jednoho dítěte. Ta byla přijata s cílem zabránit dalšímu početnímu růstu populace a zajistit budoucím generacím blahobyt. Kromě poklesu plodnosti a zastavení populačního růst má však politika jednoho dítěte řadu dalších důsledků, přičemž některé z nich vládní představitelé neočekávali. Prohloubila tradiční upřednostňování synů, což negativně ovlivňuje postavení žen ve společnosti, ale také způsobuje nepoměr pohlaví při narození, jehož následkem je nedostatek žen v populaci. Rychlé stárnutí obyvatelstva vyvolává otázku, kdo a jak lidi v důchodovém věku zabezpečí.

Abstract: In the first half of the 20th century the Chinese government started to implement first population policies concerning the rapid population growth that could have compromised economic development. It was also predicted that limited resources would be shrinking continuously and the state would not be able to satisfy even basic necessities of its nation. This diploma thesis is focused on family antinatality measures and planning programs in China, especially on the one-child policy. This policy has been launched to prevent population growth and ensure welfare of next generations. Apart from fertility decline and putting the population growth to an end, the one-child policy has caused also unexpected issues. It has deepened the problem of son preference which has led to discrimination of women and their poorer social status; moreover, it has caused the issue of imbalanced sex ratio at birth, generating shortage of women in the Chinese society. Rapid population aging raises also very important question of provision of social security for old people.

Klíčová slova: Čína, populační politiky, politika jednoho dítěte, pokles plodnosti, stárnutí populace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2012
  • Zveřejnit od: 2. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 8. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Eva. Demografické trendy v Číně a jejich dopady na rozvoj. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:12, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz